03 de maig, 2007

Aka

La més riallera que va passar per Can Fuckland. És la persona que em va demostrar amb tota la naturalitat del món que els cubates són un bon acopanyament pels plats de pasta. No és que sigui alcohólica, és que és polonesa.
*
Posts on surt l'Aka (El més recent a dalt):
*
Torrar or not torrar (Jerry tales legacy)
In da House (Go)
Treva a l'invasor
Els auguris es compleixen
Amor de cul (Apendix)
Amor de cul
La torradora-despertador
In da House (Shi)
La revolucio aspiradora