11 de maig, 2006

L'N29 (29 a seques durant el dia)

La línia d'autobús que va de Trafalgar a Can Fuckland i després hasta el infinito i más allà. Hi passen coses interessants, però normalment és millor si no et passen a tu.

*
Posts on surt l'N29 (El més recent a dalt):

*
Quien roba a un ladrón, cién años de perdón (lladre x 3 = 300 anys?)
Mallorca ecstasy & lotion (3 de 3)
Bob Marley és viu i canta al meu autobús
UFC Live
Robin Hoodies
Estudis germànics (Ein de Zwei)